top of page

מיפוי הוצאות-ניהול תקציב

מיפוי הוצאות הוא כלי קריטי כדי לשמור על הרווחים בעסק ולשלוט באמת במספרים של העסק. בעל עסק שלא שולט במספרים שלו, לא מנהל את העסק שלו, העסק שלו מנהל אותו והוא למעשה מפסיד כסף כל חודש.

מה עושים? עוברים על כל ההוצאות וממפים, סעיף סעיף, אנחנו רוצים לדעת כמה באמת אנחנו מוציאים בכל סעיף, כבר תוך כדי המיפוי אנחנו נזהה את הפערים בין מה שאנחנו חושבים שאנחנו מוציאים לכמה באמת אנחנו מוציאים ונגלה לאן הרבה פעמים ״נעלם״ לנו הכסף, אנחנו נזהה מקומות בהם אנחנו רוצים ויכולים להוריד הוצאות ונוכל מיד לראות את השינוי ברווחיות העסק.

דוגמא נהדרת לתהליך כזה בסרטון.

bottom of page