top of page

איתור בעיות בשיווק-למה השיווק לא עושה כסף?

איך לאתר את הסיבה שבגללה השיווק לא מייצר לנו מספיק כסף?

בסרטון תמצאו את הסיבות המרכזיות ללמה השיווק לא מכניס מספיק כסף, ומה לעשות במקרה שבו השיווק כרגע בעסק לא מכניס לנו מספיק, או איך לתכנן נכון תהליך שיווקי שיעשה מספיק כסף.

הסיבות לכך שהשיווק לא מכניס מספיק כסף יכולות להיות בגלל: מוצר לא מספיק טוב, או מוצר שלא מותאם לקהל, תהליך שיווקי לא מדויק, פרסומות שבנויות לא נכון או תהליך מכירה לא מספיק מדויק. 

bottom of page